Haqqımızda

BIS (Baku Inspection Solution) əsasən müfəttişlik (inspeksiya) xidmətlərinin göstərilməsi, eləcə də peşəkar heyətin ixtisasartırma və 
sertifikatlaşdırması sahəsində təlimlər həyata keçirən mühəndislik şirkətidir. Göstərdiyimiz müfəttişlik xidmətləri növbəti sahələri əhatə edir: 
 

Dağıdıcı (DT - Destructive Testing) və Qeyri dağıdıcı (NDT - Non Destructive Testing) üsulla yoxlama;
Elektrik müfəttişliyi (Electrical Inspection) - Elektrik avadanlıqlarının yoxlanılması və sınaqdan keçirilməsi;
Mexanika müfəttişliyi (Mechanical Inspection) - Mexaniki avadanlıqların yoxlanılması və sınaqdan keçirilməsi;
Geodeziya müfəttişliyi (Survey Inspection) - Geodezik yoxlamaların aparılması;
İnşaat müfəttişliyi (Civil Inspection) - Betona dair testlər, Torpağın kipləşmə testi
Asfalta dair testlər;
Korroziya və Boya testləri;