Asfalt yollar və bəndlərin, dayanıqlığına əsaslanan tikinti layihələri kimi yüksək yüklü strukturların tikintisində torpağın gücünü artırmaq üçün torpağın kipləşməsi. Torpaqda hava boşluğunu aradan qaldırmaq üçün mexanik vasitələrdən istifadə edərək onu kipləşdirmək olur və bununla da torpaq sıxlaşdırılır və onun quru çəkisi artırılır.

Torpağın kipləşməsi müxtəlif faydalar verir: torpağın çökməsinin və don zədələnməsinin qarşısının alınması, yerin sabitliyini artırması, hidravlik ötürücülük səviyyəsinin azaldılması və asfalt yollar, vaqonlar və boru kəmərləri kimi strukturların çökməsinin azadılması.