Sənaye sektorunun tələblərinə cavab verəmək üçün qeyri-dağıdıcı üsulla yoxlamadan istifadə olunur. Qeyri-dağıdıcı üsulla yoxlama (NDT), test proseduru altında yoxlanılan və ya araşdırılan vahidin bütövlüyünü əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmədən bir maddənin, hissənin, məhsulun, qaynağın və ya sistemin xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək üçün istifadə edilən geniş bir qrupu əhatə edir.

Təklif etdiyimiz qeyri-dağıdıcı üsulla yoxlama  xidmətləri, sənaye standartları, hökumət müqavilələri və hərbi spesifikasiyalar ilə yanaşı, unikal müştəri tələblərinə uyğun olaraq dizayn edilmişdir.

Bizim qeyri-dağıdıcı test imkanlarımız aşağıdakılardır:

Ultrasəs Test (UT)

Ultrasəs Test (UT)

Ultrasonik müayinə (UT) parçalarda və materiallarda çatlar və qüsurları aşkar etmək üçün səs dalğalarından istifadə edən qeyri-dağıdıcı test üsuludur. 

ətraflı

Radiografiya Testi (RT)

Radiografiya Testi (RT)

Radioqrafik yoxlama (RT) film üzərində və ya rəqəmsal formatda bir görüntü yaratmaq üçün radioaktiv izotop və ya   x-ray tüpündən istifadə edilir. 

ətraflı

Eddi Cərəyan Testi (ET)

Eddi Cərəyan Testi (ET)

Eddİ cərəyan testi qeyri-ferromaqnetik materialları yoxlamaq üçün istifadə olunan elektromaqnit test üsuludur.

ətraflı

Magnetik Zərrəciglər Testi

Magnetik Zərrəciglər Testi

Bəzən MT, MPI və ya maqnit zərrəcikləri adlanan maqnit partikulyar müayinə səth və yerüstü səthlərin qüsurlarını və qüsurlarını yoxlamaq üçün istifadə edilən qeyri-dağıdıcı üsuldur.

ətraflı

Nüfuziyyət Boyası ilə Sınaq (PT)

Nüfuziyyət Boyası ilə Sınaq (PT)

Yaxşı islanma xüsusiyyətləri olan istənilən maye,nüfuziyyət üçün istifadə edilə bilər. Bu isladıcı maye, kapilyar üsulla səthdəki qırıq yerlərə yeridilir. 

ətraflı

Vizual və Optik testi (VT)

Vizual və Optik testi (VT)

Vizual test optik tipli qeyri-dağıdıcı sınaq üsullarından biridir. Vizual müşahidə və ya optik və ölçü alətləri vasitəsilə test edilmiş material haqqında məlumat əldə etməyə əsaslanır. 

ətraflı

Sızma testi (ST)

Sızma testi (ST)

 Sızma testində, sızıntını təyin etmək üçün əsas dörd texnikadan istifadə olunur:  Qabarçıqlar, təzyiq dəyişməsi, halogen diod və Kütlə spektrometr testi.

ətraflı

Sahə xidmətləri

Sahə xidmətləri

Böyük infrastruktur layihələri mürəkkəblikdə böyüməyə davam edir və buda polad strukturlu komponentlərin keyfiyyətinin, istifadəyə verilməmiş dən öncə, yoxlama vacibliyini göstərir. 

ətraflı

Polad Strukturların yoxlanışı

Polad Strukturların yoxlanışı

Struktur polad yoxlamaları- material izlənilməsi, kəsmə, qazma, bükülmə, qaynaq əməliyyatları, quraşdırma, yüksək dayanımlı bağlama qurğuları və polad emalatı boyunca ölçü dəqiqliyini əhatə edir. 

ətraflı