NACE-in məlumatına görə, dünyada korroziya hakimiyyəti, Neft və Qaz sənayesi üçün korroziya təsirinin illik dəyəri 1,372 milyard dollar olaraq qiymətləndirilir. Bu mühüm sənaye sektoruna bu kütləvi xərclər effektiv korroziya idarə proqramlarının birləşməsi vasitəsi ilə minimuma endirilə bilər və yerləşdirilən aktivlərin təhlükəsiz olmasını təmin etmək üçün BAKI INSPECTION SOLUTIONS kimi korroziya testi mütəxəssisləri ilə işləyərək, sahəyə yerləşdirildikdən sonra gözlənildiyi kimi çıxış edəcəkdir.

BAKI INSPECTION SOLUTION Azərbaycan neft və qaz sektorunda korroziyaya dair test xidmətləri göstərilməsində tanınmış liderdir. Korroziya test xidmətlərimiz ətraf mühit test simülasyonlarını əhatə edir, o cümlədən turş və ekstraksiya olmayan ərintilər üçün boru kəmərinin korroziya sınaqları; hidrogen testi; paslanma; tam halqa testləri əhatə edir.

Simulyasiya məruz qalma məlumatlarının ekspert təhlili sayəsində müştərilərimizə boru kəmərlərinə və digər əsas infrastruktur aktivlərinə zərər verəcək , gələcəkdə riski azaltmağa və nəticədə avadanlıqların sahəyə yerləşdirildikdən sonra gözlənildiyi kimi fəaliyyət göstərəcəyinə əminik.