QAZLA KƏSİM

TƏLİM KURSU

ANSI Z49.1:2021 (An American National Standart)

Kurs 12 saatlıq proqramı əhatə edir

"Qazla kəsim" təlimi + sertifikat

350 AZN

Kursda əhatə olunacaq mövzular: 

Kəsmə prosesləri / Termiki kəsmə proseslərinin təsnifatı / Qazla kəsmə     

Metalların "Qazla kəsmə" prosesinin üstünlüyü

QAZLA KƏSİM

TƏLİM KURSU

ƏLAVƏ SUALLARLA BAĞLI

MÜTƏXƏSSİS OL