Haqqımızda

Baku Inspection Solution Azərbaycanda neft-qaz, tikinti, metal-konstruksiya sektorlarında müfəttişlik - inspeksiya xidmətlərinin göstərilməsi, eləcə də mütəxəssislərin ixtisasartırma və sertifikatlaşdırması təlimlərinin həyata keçirməsi sahəsində ixtisaslaşmış şirkətidir. Göstərdiyimiz müfəttişlik və təlim xidmətləri növbəti sahələri əhatə edir:

  1. Dağıdıcı (DT - Destructive Testing) və Qeyri dağıdıcı (NDT - Non Destructive Testing) üsulla yoxlama;
  2. Elektrik müfəttişliyi (Electrical Inspection) - Elektrik avadanlıqlarının yoxlanılması və sınaqdan keçirilməsi;
  3. Mexanika müfəttişliyi (Mechanical Inspection) - Mexaniki avadanlıqların yoxlanılması və sınaqdan keçirilməsi;
  4. Geodeziya müfəttişliyi (Survey Inspection) - Geodezik yoxlamaların aparılması;
  5. İnşaat müfəttişliyi (Civil Inspection) - Betona dair testlər, Torpağın kipləşmə testi, Asfalta dair testlər;
  6. Korroziya və Boya testləri;